Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on ZAOM Solutions Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.01.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: ZAOM Solutions Oy
Y-tunnus: 3209929-5
Osoite: Kivikonkaari 14 A 7
Postinumero: 00940
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 09 3154 3400
Sähköpostiosoite: aspa@timanttiassarit.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: ZAOM Solutions Oy
Nimi: Jenni #timanttiassarit
Osoite: Kivikonkaari 14 A 7
Postinumero: 00940
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 09 3154 3400
Sähköposti: jenni@timanttiassarit.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys: ZAOM Solutions Oy
Nimi: Jenni #timanttiassarit
Osoite: Kivikonkaari 14 A 7
Postinumero: 00940
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 09 3154 3400
Sähköposti:
jenni@timanttiassarit.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitamiseen, assistentti- tai pääkonttoripalveluiden suunnitteluun, laskuttamiseen sekä työn kehittämiseen ja toteutukseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Nimi, Asema yrityksessä, Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero ja Henkilötunnus.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerättävät tiedot asiakas luovuttaa itse joko yhteydenottolomakkeen kautta tai pyydettäessä sähköpostitse, puhelimitse tai kasvokkain. Yritysasiakkaiden tietoja saatetaan hakea julkisten lähteiden kautta.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, eikä niitä näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Työn toteuttamisen kannalta tarpeellisia tietoja saatetaan tarvittaessa jakaa työn yrityksen ulkopuolisille tahoille, kuten alihankkijoille tai tavarantoimittajille. Ilmoitamme tietojen luovuttamisesta asiakkaalle etukäteen.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla ja arkaluontoiset henkilötiedot, kuten henkilötunnukset sisältävät tiedostot, on suojattu erikseen salasanalla. Henkilötietoja säilytetään lukitussa tilassa, tai sähköisesti käyttäjätunnuksen ja salasanan takana.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä. Asiakkaan profilointia saatetaan tehdä manuaalisesti.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.