Mitä nettisivujen tekijältä vaaditaan? Vältä sudenkuopat ja saavuta tavoitteesi

#DiamondOffice

Nettisivujen teko voi olla haastavaa

Voiko kuka tahansa tehdä nykypäivänä toimivat nettisivut?

Useiden sisällönhallintajärjestelmien (kuten WordPress tai Wix.com) mukaan kyllä voi. Asia ei kuitenkaan aina ole niin yksinkertainen, sillä paljon riippuu siitä, mitä toimivalla tarkoitetaan ja mitkä ovat nettisivujen tavoitteet.

Parhaimmillaan omat sivut voi saada valmiiden pohjien avulla käyttöön jo muutamassa tunnissa ilman, että nettisivujen tekijältä vaaditaan teknistä osaamista. Tällöin lopputulos voi kuitenkin olla hyvin geneerinen eikä se jää helposti käyttäjän mieleen. Tämän välttämiseksi valmista pohjaa täytyy muokata, mihin tietenkin kuluu lisää aikaa. Drag and drop -editorien avulla tämäkin on mahdollista ilman koodia, mutta usein rajoitetusti.

Mitä yksityiskohtaisempaa lopputulosta tavoitellaan, sitä suuremmaksi tarve koodin kirjoittamiselle usein kasvaa. Visuaalisesti kauniita ja vaikuttavia sivuja voi kuitenkin luoda ilman yksityiskohtaista viimeistelyä, mikä joskus riittää täyttämään sivujen tavoitteet. Tässä kohtaa on kuitenkin tärkeää tietää, että pelkästään kauniit sivut harvoin tuovat lisää konversioita, mikä on liikemaailmassa nettisivujen yksi tärkeimmistä tehtävistä.

Konversiolla tarkoitetaan yleensä suoraa myyntiä tai jotakin myyntiin mahdollisesti johtavaa tapahtumaa. Jotta konversioita voisi syntyä, käyttäjien täytyy ensin löytää sivuille. Tapoja näkyvyyden lisäämiselle on useita. Sivujen omistaja voi esimerkiksi ostaa näkyvyyttä aloittamalla mainoskampanjan tai hän voi tuoda sivujaan esille sosiaalisessa mediassa. Nämä ovat yleisiä ja hyödyllisiä toimintatapoja, joita monet yritykset käyttävät. Voi kuitenkin olla haastavaa kerätä somepostauksilleen suurta yleisöä, ja maksullisten mainoskampanjoiden aloittaminen saattaa olla iso kynnys erityisesti pienille yrityksille.

SEO:n avulla saat lisää näkyvyyttä

Nettisivujen tekijän tulisi ymmärtää, mistä osa-alueista SEO koostuu

Onneksi nämä eivät kuitenkaan ole ainoita, eivätkä edes tärkeimpiä tapoja näkyvyyden lisäämiselle. Luonnollisin ja tehokkain tapa lisätä nettisivujensa näkyvyyttä on optimoida sivuston sisältö niin, että se sijoittuu mahdollisimman korkealle internetin hakukoneiden hakutuloksissa – saaden siis enemmän näkyvyyttä ja klikkejä kuin esimerkiksi kilpailijoiden sivut. Puhutaan hakukoneoptimoinnista eli SEO:sta (Search Engine Optimization).

Jotta SEO:ssa voisi onnistua, nettisivujen tekijän on ymmärrettävä mistä osa-alueista se koostuu ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Syvällinen SEO:on perehtyminen vie aikaa, kuten vievät myös ne konkreettiset toimenpiteet, joilla sivustoa optimoidaan. Tässä vaiheessa ollaan jo melko kaukana siitä muutamasta tunnista, josta alussa puhuttiin.

Kuten ulkoisesti tyylikkäät nettisivut, myös laadukas SEO on mahdollista saavuttaa ilman koodin kirjoittamista. Sisällönhallintajärjestelmät tarjoavat usein omia tai kolmansien osapuolten tekemiä aputyökaluja eli lisäosia SEO:n parantamiseksi. Näiden lisäosien käyttö on suotavaa, mutta ne eivät tee kaikkea työtä puolestasi. Jos nettisivujen tekijän ymmärrys SEO:sta ei ole riittävällä tasolla, lisäosat voivat pahimmassa tapauksessa johtaa harhaan, mikä taas voi ohjata tekemään jopa haitallisia ratkaisuja sivuston näkyvyydelle tai käyttäjäkokemukselle.

Yksi tärkeä hakutulosten järjestykseen vaikuttava tekijä on sivuston nopeus. Drag and drop -editoreilla nettisivujen tekeminen on nopeaa, mutta sivuista voi usein tulla hitaita, jos ei tiedä mitä tekee. Tämä voi johtua monistakin eri syistä, esimerkiksi tarpeettoman monista ja päällekkäisistä ”wrapper-elementeistä”, joita on huomaamattaan helppo lisätä sivuille, ja jotka voivat näyttää ratkaisuina rationaalisilta, vaikka eivät sitä ole. Myös esimerkiksi kuvien liian suuret tiedostokoot ovat yksi yleisimmistä syistä hitaille nettisivuille. SEO:n lisäksi sivuston nopeus vaikuttaa olennaisesti myös käyttäjien kokemukseen sivuista, ja liian hitaat latausajat voivat karkottaa potentiaalisia asiakkaita heti alkumetreillä.

Nettisivujen tekijän tulee ymmärtää konversio-optimoinnin arvo

Konversio-optimointi on myynnin kannalta tärkeää

Edes nopeat ja hakukoneoptimoidut sivut eivät kuitenkaan vielä takaa automaattista menestystä, jos tavoitteena on saada mahdollisimman paljon konversioita. Käyttäjää tulisi ohjata sivustolla niin, että hän päätyy mahdollisimman suurella todennäköisyydellä suorittamaan jonkin halutun tapahtuman eli konversion. Tällöin puhutaan konversio-optimoinnista, eli CRO:sta (Conversion Rate Optimization).

Pähkinänkuoressa CRO tarkoittaa myynnin kannalta oleellisimpien asioiden (esimerkiksi ajanvarausten tai ostotapahtumien) korostamista oikeassa suhteessa muuhun sisältöön. Käyttäjälle tulee luoda loogisia ja helposti seurattavia polkuja, joiden päätepisteessä on jokin konversio. Jos käyttäjä eksyy matkalla, konversiota ei synny. Sivustolla navigoimisen tulee siis olla huolellisesti suunniteltua ja toteutettua. Tämä tarkoittaa esimerkiksi selkeää menuvalikkoa ja toimivia linkkejä, jotka ohjaavat oleellisiin paikkoihin. Koska nettisivuille ei ole olemassa mitään oikeaoppista tai yleispätevää rakennetta, viimeistään tässä vaiheessa valmiita sivupohjia voi joutua muokkaamaan radikaalistikin. Tällöin saatetaan olla tilanteessa, jossa olisi todennäköisesti ollut nopeampaa tehdä sivut alusta alkaen omalla tavalla.

Suunnittelusta ylläpitoon

Jotta tämänkaltaisilta tilanteilta vältyttäisiin, suunnittelutyön on oltava huolellista. Toteutusvaiheessa on helppo jäädä pullonkauloihin jumiin, jos niitä ei ole ensin onnistuttu ennakoimaan. Tavoitteiden määrittäminen on ensisijaisen tärkeää, koska vain silloin työn vaatimustason ymmärtäminen on mahdollista. Tämä taas auttaa sinua siinä tärkeässä päätöksessä, teetkö sivut itse vai kannattaako se ulkoistaa ammattilaiselle.

On hyvä pitää mielessä, että nettisivuja on lähes mahdotonta saada kerralla täydellisiksi. Esimerkiksi SEO ja CRO ovat asioita, joita kehitetään jatkuvasti esimerkiksi data-analytiikan pohjalta. On myös tärkeää tehdä tarvittavia päivityksiä säännöllisesti, jotta sivusto pysyy ajan tasalla. SEO:n kannalta on hyvä luoda silloin tällöin myös uutta sisältöä esimerkiksi blogitekstien muodossa, koska aktiiviset sivustot sijoittuvat paremmin hakukoneiden tuloksissa.

Kaiken kaikkiaan nettisivujen tekijälle voi tulla vastaan monta sudenkuoppaa erityisesti silloin kun tavoitteet ovat korkeat. Usein nämä ongelmat voivat vielä olla näkymättömiä tai vaikeasti havaittavissa. Esimerkiksi visuaalisesti kauniit sivut voivat antaa huonoja tuloksia, kun taas rumat sivut voivat toimia myynnin kannalta paremmin. Suurten kävijämäärien sivut voivat jäädä myynnissä tuntemattomampien taakse, jos konversioprosentti on alhainen. Kannattaa siis miettiä tarkkaan, löytyykö sinulta tarvittavat resurssit viemään nettisivuprojekti onnistuneesti alusta loppuun.

Avainsanat:

SEO

CRO

Nettisivujen tekijä

Konversio

Drag and drop

Jaa

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Kaipaatko nettisivujen tekijää tai konsultointia tärkeään päätökseen?

#DiamondOffice on digitaalinen toimisto. Ratkaisemme yrityksesi resursointitarpeet modernisti. Erottaudu eduksesi ja liity edelläkävijöiden joukkoon.

Digitaalinen toimisto apunasi missä tahansa olet
mikä on digiassari

Mikä on digiassari?

#DiamondOffice Digiassari on digitalisaation mahdollistama titteli Tiedätkö mikä on digiassari? Entä tiedätkö, mikä on on

Lue lisää